Pup kopen

We proberen zoveel mogelijk te plannen. De planning zal voor elke doodle op de pagina "Planning Pups" komen staan. Bij elke doodle zal ook een link staan om je in te schrijven op de wacht- of reserve wachtlijst, daar kun je meteen zien of deze lijsten open of gesloten zijn.

Wij zullen maar een paar mensen op een wachtlijst en reserve-wachtlijst plaatsen omdat we eerst de drachtecho af willen wachten. Pas daarna weten we of een dekking geslaagd is en weten we ongeveer (een echo geeft geen garantie) hoeveel pups we mogen verwachten. Mocht nu tijdens de echo blijken dat er meer pups worden geteld dan dat er aanmeldingen zijn, of gewoon omdat er een plek vrij is gekomen, dan zal een wachtlijst heropend worden. Een drachtecho wordt 4 weken na een dekking gemaakt.


Wat kun je verwachten?

Na een inschrijving willen wij graag eerst kennismaken. Wij vinden het belangrijk dat er van beide kanten een goed gevoel is.

Als toekomstige baasjes houden wij jullie op de hoogte van een dekking, echo en bevalling. De eerste 3,5 à 4 weken is het belangrijk dat moederhond haar rust heeft en staat zij nog niet te wachten op "onbekend" bezoek. Als de pups zijn geboren plannen wij 2 puppy-knuffel-dagen in. De eerste zal zijn als de pups 3,5 à 4 weken oud zijn en de tweede als ze ongeveer 6,5 week oud zijn. Iedere familie ontmoeten we apart zodat we alle aandacht voor 1 gezin hebben. Om nou niet heel de week bezoek te hebben verdelen we het bezoek van de toekomstige baasjes in 1 weekend.

Op het inschrijfformulier kun je een voorkeur aangeven voor een geslacht en kleur. Natuurlijk moeten we afwachten wat moeder natuur ons zal geven. Na het tweede bezoekje vraag ik aan iedereen hun top 3 van de pups. Hierna ga ik kijken of ik iedereen 1 van hun voorkeuren kan geven (tot nu toe is dat gelukt). Mocht het nou zo zijn dat 1 pup bij iedereen gewild is dan kijk ik naar de volgorde van de wachtlijst. 

De pups en moeder worden na de geboorte nagekeken en tijdens de 8 weken dat ze hier zijn krijgen zij hun ontwormingskuren. Als de pups 6 weken oud zijn worden zij gecontroleerd door de dierenarts, krijgen zij hun eerste enting, worden ze gechipt en krijgen ze een dierenpaspoort. Bij sommige fokkers worden Australian Labradoodles gecastreerd of gesteriliseerd voor ze het nest verlaten. Bij De Grippen Australian Labradoodle gebeurt dat niet, bij ons hebben ze even de tijd om te groeien en zich te ontwikkelen. Een hond moet voor de 18 maanden gecastreerd of gesteriliseerd zijn. Zou het om bepaalde redenen voor het hondje beter zijn om dit nog even uit te stellen, dan kan er met bewijs hiervan overleg over eventueel uitstel aangevraagd worden.

Ruim van te voren laten wij jullie weten wat je allemaal in huis moet hebben, maar daarnaast krijgen jullie ook informatie mee over een pup, belangrijke dingen die je moet weten. Elke pup krijgt een puppy pakket mee van het voer wat wij voeren en een nestknuffel met de nestgeur. En als laatste maken wij zelf ook een klein puppy pakketje voor uw pup.

Als de pups 8 weken oud zijn mogen zij mee met hun nieuwe baasjes en hoop ik op veel leuke foto's. Want na 8 weken intensief voor de kleine hummels gezorgd te hebben blijven we graag op de hoogte.

Via Messenger maak ik graag een groep aan voor alle baasjes van de pups uit het nest zodat er onderling contact kan worden onderhouden met de baasjes van de broertjes en zusjes. Dit is natuurlijk niet verplicht.